Doel van de GVI

Het Online GVI Platform heeft als primaire doel de onderlinge ondersteuning en kennisuitwisseling tussen zoveel mogelijk Isah-gebruikers te bevorderen. Dit wordt gedaan in de vorm van een internet-forum waar door leden van het GVI vragen kunnen worden gesteld aan andere leden. Bijvoorbeeld vragen over hoe anderen een bepaalde Isah-module hebben ingericht en of ze daar nog handige scriptjes of presets bij hebben ingezet die het gebruik ervan kunnen vergemakkelijken. En of die scriptjes/presets (of rapporten?) wellicht ook te verkrijgen zijn. Want dat is dan meteen de secundaire doelstelling van het platform: naast het uitwisselen van vragen en antwoorden is het ook bedoeld om elkaar stukjes software aan te bieden, al dan niet tegen betaling.

Dit houdt tevens in dat ook derden (niet-leden) als aanbieders van oplossingen zich tegen betaling voor het Online GVI Platform kunnen inschrijven. Bijvoorbeeld partners van Isah, ZZP-ers of eventueel ook Isah zelf.

Hiermee wordt een virtuele marktplaats gecreëerd waarop u uw wensen kwijt kunt en waarop één of meerdere partijen (gebruikers of derden) kunnen reageren. U begrijpt dat hiermee ook een vorm van prijsonderhandeling mogelijk wordt; iets wat op dit moment niet of nauwelijks mogelijk is.

 

Kortom, met het Online GVI Platform wil de vereniging bereiken dat Isah-gebruikers beter en kostenefficiënter in staat worden gesteld alle mogelijkheden van het pakket te gebruiken en deze eventueel uit te breiden.